Bröderna Thunströms Måleri AB

ROT-avdraget är en skattereduktion som reducerar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell hantverkare för att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Skattereduktionen gäller från och med den 1 januari 2016 och tillåter att du drar av 30% av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år.

Reducerat pris när du anlitar en hantverkare

ROT-avdraget är en skattereduktion som kraftigt reducerar kostnaden för arbetet när du anlitar en professionell hantverkare för att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus. Skattereduktionen gäller från och med den 1 januari 2016 och tillåter att du drar av 30% av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år.

Fler i hushållet, större avdrag

Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år.

Nu kan du begära intyg elektroniskt

Köpare av husarbeten kan nu skriva ut ett intyg själv via skatteverkets hemsida om de har e-legitimation. Intyget, som företag ofta begär av kunden, visar hur mycket preliminär skattereduktion för husarbeten som har utnyttjats under innevarande år vid viss tidpunkt. Detta behöver företagen för att inte råka ut för att göra ROT-avdrag om kunden redan nått maxavdraget.

Mer information

Finns på Skatteverkets hemsida, som du når genom att klicka här.