Verksamhetspolicy

KVALITET

Vi ska genom vårt Verksamhetssystem säkerställa att våra kunder får den leverans som efterfrågas. Vi ska ständigt förbättra vår kvalitet genom kommunikation med kund/personal och intressenter.

Vi ska kontinuerligt analysera vårt sätt att arbeta. Våra kunder ska känna förtroende och tillit utifrån vårt sätt att arbeta med kvalitet.

Våra kvalitetsnormer:

KUNDFÖRVÄNTNINGAR

BRANSCHCERTIFIKAT

Arbetsmiljö/Hälsa och säkerhet

Vårt arbetsmiljöåtagande innebär att vi arbetar förebyggande genom att identifiera risker i vårt yrke. Vi ska eliminera och minimera negativ påverkan från såväl fysiska som psykiska faktorer för våra medarbetares och för vår omgivnings hälsa. Kompetensutveckling och delaktighet är en naturlig del för att ständigt förbättra arbetet med hälsa och säkerhet.

MILJÖ

Vårt miljöåtagande är att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

Miljöarbetet skall planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt. Miljöfrågorna skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi följer miljölagen, förordningar och lokala bestämmelser.

Arbeta med oss

Vad som kommer på första plats är givetvis våra medarbetare. Det är deras arbete som gör vårt miljö- och kvalitetsarbete till något vi är väldigt stolta över.

Det betyder att våra medarbetare är vårt ansikte utåt, mot våra kunder. Vi vill att varje medarbetare ska känna stolthet i att vara en del i företaget.

Bröderna Thunströms Måleri AB ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som känner att de tillhör ett team. Vi arbetar med ett långsiktigt kompetensutvecklingsprogram, som ska bidra till att stärka företaget och vår position på marknaden. Alla ska känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs. Och naturligtvis få möjlighet till – och själv ansvara för att utveckla sin kompetens.